Profilbild för Mattias Kyhlstedt

Mattias Kyhlstedt Föreläsare

Vd
HealthCare Outcomes Institute Sweden / Synergus RWE

Föreläsare för

Gör rätt vid första försök! Det här behövs för att skaffa bästa möjliga beslutsunderlag inför implementering av hälso- och välfärdsteknik

Mattias Kyhlstedt är vd för HealthCare Outcomes Institute Sweden AB, ett företag baserat på socialt entreprenörskap med målet att främja samarbete kring hur man förbättrar utfall inom vård och omsorg. Han är även huvudperson i Synergus RWE, som konsulterar inom hälsorelaterade marknadsfrågor, med inriktningen att skapa värde för samhället.