Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Fem månader med corona – med krisen som katalysator har stora utvecklingssprång tagits:  här får du hela berättelsen

Fem månader med corona – med krisen som katalysator har stora utvecklingssprång tagits: här får du hela berättelsen Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 11:00 - 12:00 1. Live

Föreläsare: Emma Spak, Marie Morell, Olivia Wigzell, Åsa Furén-Thulin
Moderator: Anette Falkenroth
Paneldeltagare: Anna Lefevre Skjöldebrand, Ann-Marie Wennberg, Heidi Stensmyren

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Seminarietyp

Livesändning

Föreläsare

Emma Spak Föreläsare

Profilbild för Marie Morell

Marie Morell Föreläsare

Oppositionsråd (M) Region Östergötland/Ordförande Sjukvårdsdelegationen SKR
Region Östergötland/SKR

Marie Morell är oppositionsråd för Moderaterna i Region Östergötland. Marie är även ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, ordförande i direktionen för Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling (Skandionkliniken) och ledamot i styrelsen för Inera AB. Ledamot i styrgruppen för Vision E-hälsa 2025 och del av regeringens samverkansgrupp för hälsa och life science.

Profilbild för Olivia Wigzell

Olivia Wigzell Föreläsare

Generaldirektör
Socialstyrelsen

Sedan 2015 generaldirektör på Socialstyrelsen, som bland annat arbetar med frågor om välfärdsteknik, digital vård, gemensam informationsstruktur. Tidigare departementsråd, ordförande för OECD Hälsokommitté och ledamot i WHO:s styrelse. Under året har myndigheten ansvarat för att stödja en koordinering av svensk intensivvård, stödja vård av patienter med covid-19 genom bland annat vägledning och kunskapsstöd, analysera och presentera statistik på området samt tillhandahållit kompletterande skyddsutrustning och nationella förstärkningsresurser i övrigt.

Profilbild för Åsa Furén-Thulin

Åsa Furén-Thulin Föreläsare

Sektionschef
SKR

Åsa arbetar sedan 7 år som chef för sektionen socialtjänst på SKR. Hon har tidigare en mångårig erfarenhet och en bred kunskap av socialt arbete både praktiskt och som chef/ledare. Sedan drygt 20 år har Åsa arbetat som chef på olika befattningar inom socialtjänstens område.

Profilbild för Anette Falkenroth

Anette Falkenroth Moderator

Director of Health care transformation
Knowit

35-årig erfarenhet från sjukvården, närmare 20 år i olika chefspositioner. Sveriges första medicinska informationsdirektör CMIO Sahlgrenska) 2014 och numer privat med uppdrag att stödja vårdens utveckling.

Profilbild för Anna Lefevre Skjöldebrand

Anna Lefevre Skjöldebrand Paneldeltagare

Vd
Swedish Medtech

Vd för Swedish Medtech, branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige.

Profilbild för Ann-Marie Wennberg

Ann-Marie Wennberg Paneldeltagare

Sjukhusdirektör, professor
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ann-Marie Wennberg är sedan 2016 sjukhusdirektör vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Efter avlagd läkarexamen påbörjades yrkeskarriären vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1988 där Ann-Marie blev specialist inom dermatologi och venereologi 1994, ett område där hon blev professor 2010. Ann-Marie drivs av en stor passion för utveckling av dagens och morgondagens hälso-/sjukvård. Parallellt med uppdraget som sjukhusdirektör är Ann-Marie Wennberg sedan 2019 ledamot i regeringens Nationella Innovationsråd samt från 2020 ordförande i Nationella vårdkompetensrådet.

Profilbild för Heidi Stensmyren

Heidi Stensmyren Paneldeltagare

Ordförande Läkarförbundet