Skoldrömmar – kvinnors rättigheter i Guatemala

Måndag 19 april 2021 14:30 - 15:00

Föreläsare: Shari Sabel Strandmark

Guatemala är ett av de länder i världen med högst antal kvinnomord i världen och har ett trettiosex års långt inbördeskrig bakom sig. I landet har det sedan länge pågått en kamp för ökad demokrati, social och ekonomisk rättvisa och minskad fattigdom och korruption. Många unga kvinnor väljer att inte studera vidare på grund av tidig graviditet eller för att familjen behöver hjälp med försörjning. Hur påverkar landets aktuella och politiska situation varje individs möjlighet att utbilda sig? 

Om arrangören: MENTORA är en ideell förening grundad 2016 i Stockholm, vars syfte är att stödja guatemalanska unga kvinnor och mödrars möjlighet till utbildning och professionell utveckling genom studiebidrag per termin samt tillhandahållande av personligt mentorskap. Deltagarna är mellan 18 och 30 år gamla och arbete är feministiskt och solidariskt. MENTORA vill fungera som motstånd mot det civila och sexuella våld som kvinnor i Guatemala löper hög risk att utsättas för, samt uppmärksammar de risker och faror det innebär att vara kvinna i landet.  Läs mer på www.mentora.eu  

Form: Miniseminarium/prisutdelning. I slutet av seminariet delas MENTORA-diplomet ut för första gången inom ramen för informationsprojektet MENTORA MÖTER som genomförs med stöd av Forum Civ. 

MENTORA utgår från en bred och varierad representation på scen. MENTORAs ambition är som alltid att framställa de unga kvinnor som deltar (mottar studiestöd och mentorskap) i MENTORA med respekt och integritet. Deltagarnas personliga berättelser läses upp utan namn eller foton. Berättelserna fokuserar på deras drömmar och vilja att förändra samhället och bidrar till att förstärka aktörsperspektivet. MENTORAs deltagare presenteras som de aktiva och starka individer de är samt visa på vad unga över hela världen har gemensamt. 


Arrangör(er)

MENTORA

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Föreläsare

Shari Sabel Strandmark Föreläsare