Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Hur formas en människa av att växa upp i en “no-go-zone”?

Hur formas en människa av att växa upp i en “no-go-zone”? Har passerat

Onsdag 21 april 2021 11:00 - 11:30 Lilla scenen

Utställare: Amnesty International Sverige

Moderatorer: Joanna Backman, Sara Bessa
Paneldeltagare: Josef Farhan, Sakariya Hirsi

Hur formar det en människa att växa upp i ett område som kallas för “no-go-zone”? 

Sakariya Hirsi och Josef Farhan berättar om sina erfarenheter av arbetet med “Kollektiv Sorg”, en kampanj som lyfter upp gatuvåld och skjutningar. Kampanjen humaniserar människor i orten som påverkas av våldet - och lyfter upp hur psykisk ohälsa blir en produkt som ingen tar på allvar. 


Kollektiv Sorg har utgångspunkten att strukturell diskriminering är en av anledningarna till varför gatuvåldet ökar.


När ens uppväxt har präglats övervägande negativa skildringar av området en växer upp i samt av utförsäljning av allmännyttan, trångboddhet och ett ökat tryck på bostadsmarknaden som i sin tur gör det är svårt för unga att hitta en egen bostad - så skapar det lätt en känsla av hopplöshet.


Forskare menar att grannskapseffekter har stor påverkan på individers förutsättningar, det är större skillnader beroende på var du gick i skolan och var du växt upp än på dina faktiska slutbetyg - grannskapet spelar en väsentlig roll. Samtidigt menar Kollektiv Sorg också att det är i just orten som räddningen och de riktiga hjältarna finns. Här finns en fantastisk gemenskap och ett enormt samhällsengagemang. Det finns outtröttliga fritidsledare, lärare och aktivister som gör allt för sitt område. Kollektiv sorg är i sig - ett exempel på detta. 

Arrangör(er)

Amnesty International Sverige

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Förinspelat program

Föreläsare

Joanna Backman Moderator

Amnesty International Sverige

Kommunikationsansvarig varumärke & kampanj

Profilbild för Sara Bessa

Sara Bessa Moderator

Amnesty International, Sverige

Verksamhetsutvecklare Ungdom

Josef Farhan Paneldeltagare

Kollektiv sorg

Initiativtagare till projektet Kollektiv sorg

Sakariya Hirsi Paneldeltagare

Kollektiv sorg

Initiativtagare till projektet Kollektiv sorg