Header image for Vitalis 2020

Lyckas med att transformera arbetssätt: internetbehandling i Östergötland Passed

Wednesday August 26, 2020 16:30 - 17:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Lecturer: Joakim Ekberg

Problemet med "implementering" av nya verktyg i hälso- och sjukvård: Hälso- och sjukvård "drabbas" av ny teknik, nya statsbidrag, nya lagar och nya riktlinjer som alla ska implementeras i en redan ansträngd verksamhet. Utöver detta ska alla befintliga system underhållas som används för journalföring, videokontakter, webbtidböcker. Konsekvensen blir "what's in i for me" där det är otydligt varför ju denna leverans ska implementeras, vilket medför långsam implementering, inte minst eftersom huvudsatsningen ligger på riggning och planering, och inte på att stödja nya sätt att arbete tillsammans med professionen. Genom att använda designmetodik i implementering, ligger förarbetet inte på att "planera" och "rigga" ett nytt system, utan på att förstå målgruppens kontext och behov, och identifiera möjligheter och hinder i nya sätt att arbeta på.

Språk

Svenska

Subject

Implementering

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Lecturers

Joakim Ekberg Lecturer

Joakim Ekberg jobbar med designmetodik för att transformera arbetssätt i hälso- och sjukvården inom digitalisering och folkhälsa