Joakim Ekberg Föreläsare

Föreläsare för

Lyckas med att transformera arbetssätt: internetbehandling i Östergötland

Onsdag 16:30 - 17:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Joakim Ekberg jobbar med designmetodik för att transformera arbetssätt i hälso- och sjukvården inom digitalisering och folkhälsa

Personlig presentation
Joakim Ekberg jobbar med designmetodik för att transformera arbetssätt i hälso- och sjukvården inom digitalisering och folkhälsa