Banner

Respekt för funktionsrätt?

Torsdag 3 december 2020 11:30 - 12:30

Den 3 december är den internationella dagen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Samma dag förra året lanserades civilsamhällets granskning av rättigheterna. Rapporten ”Respekt för rättigheter?” som 110 organisationer står bakom visar bland annat att din bostadsort kan vara avgörande för om du får dina rättigheter tillgodosedda. Tillsammans med experter och rättighetsbärare berättar vi om vad som behöver förändras.

Arrangör(er)

Funktionsrätt Sverige

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Språk

Svenska