Respekt för funktionsrätt?

Tisdag 20 april 2021 10:30 - 11:30

Den 3 december 2019, på den internationella funktionsrättsdagen lanserades civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till FN:s funktionsrättskonvention. Rapporten ”Respekt för rättigheter?” som 110 organisationer står bakom visar bland annat att din bostadsort kan vara avgörande för om du får dina rättigheter tillgodosedda. . Under hösten 2020 genomfördes en uppföljning av vad som hänt på området under året. Uppföljningen visar att det stått still på de flesta områden och backat på flera. På vårt seminarium berättar vi tillsammans med experter och rättighetsbärare, om viktiga  förändringsområden för att rättigheterna ska tillgodoses.

Arrangör(er)

Funktionsrätt Sverige

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Språk

Svenska