Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Skapa handling – praktisk träning i att klimatprata

Skapa handling – praktisk träning i att klimatprata Har passerat

Onsdag 21 april 2021 14:00 - 15:00 6

Utställare: Vardagens civilkurage

Föreläsare: Frida Ekerlund, Itza Orozco

Mänskliga rättigheter och ekologisk hållbarhet är tätt sammankopplade. Idag är jordens resurser extremt ojämnt fördelade och påverkar personer och gruppers åtnjutande av sina mänskliga rättigheter. Under vår praktiska träning kommer normer kring det globala Syd och Nord, samt stad och landsbygd stå i fokus. Vi kommer att praktiskt träna olika samtalstekniker för hur vi kan koppla ihop klimaträttvisa och mänskliga rättigheter i våra vardagar och skapa konstruktiva klimatsamtal som underlättar handling, mobilisering och engagemang. 


Klimatprata.se drivs av ungdomsorganisationen Vardagens civilkurage. Vi erbjuder verktyg och tips på hur vi på olika sätt samtala kring klimat och den ekologiska krisen i vardagen och utbildar tränare som skapar praktisk samtalsträning genom dialogövningar. Alla klimatsamtal är inte bra för klimatet – samtal kan skapa hopplöshet, apati, tystnad, klimatförnekande eller klimatuppskjutande. Genom samtalsträning vill vi istället skapa handling, kollektiv mobilisering och byggande av klimatrörelsen! Vi får stöd av allmänna arvsfonden. 

www.vardagenscivilkurage.se | klimatprata.se

Träningen underlättas av Frida Ekerlund och Itza Orozco

OBS: Det här programmet är en interaktiv workshop. Programmet kommer inte vara tillgängligt att ta del av i efterhand. På grund av upplägget kommer vi inte kunna släppa in deltagare efter att programpunkten startat. Anslut gärna fem minuter tidigare med fungerande mikrofon och kamera.


Seminariet livesändes och är tyvärr inte tillgängligt att se i efterhand.

Arrangör(er)

Vardagens civilkurage

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Digitalt format

Extern livesändning i mötesverktyget Zoom - Öppnas i egen webbläsarflik

Föreläsare

Profilbild för Frida Ekerlund

Frida Ekerlund FöreläsareUtställare

Vardagens civilkurage

Tränare ickevåld och klimatsamtal

Itza Orozco Föreläsare

Vardagens civilkurage

Tränare ickevåld och klimatsamtal