Itza Orozco Föreläsare

Vardagens civilkurage

Föreläsare för

Skapa handling – praktisk träning i att klimatprata

Onsdag 14:00 - 15:00 6

Tränare ickevåld och klimatsamtal