Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023

Arrangera program på MR-dagarna 2023


Den 23-25 november arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Helsingborg arena. Temat för årets konferens är Rätten till utbildning och arbete (läs om temat här). MR-dagarna har under de senaste åren besökts av 2 000-4 000 deltagare årligen och programmet kommer att bestå av omkring 150 seminarier, workshops, aktiviteter, föreläsningar och kulturinslag. Under tre fullspäckade dagar möts forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker, företagare och ideellt engagerade för att inhämta ny kunskap och inspiration kring mänskliga rättigheter. 

2022 visade vår enkät att 96 procent av programarrangörer och utställare var nöjda med sin medverkan på MR-dagarna. Nu har du möjligheten att arrangera ett program på Nordens största forum för mänskliga rättigheter och nå ut till tusentals engagerade besökare under Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg!

Det finns två olika programformer på Mänskliga Rättighetsdagarna, ordinarie program (60 minuter) samt miniseminarium (25 minuter). Läs mer om priser, villkor och förutsättningar för respektive programform nedan. Vänligen läs igenom texterna noga innan du ansöker om att arrangera program via länken längst ner på sidan. 

Missade du MR-dagarnas möte om förutsättningar och villkor för program arrangörer? Registrera dig på InvitePeolpe och se inspelningen här!

Ordinarie program (60 min)

De ordinarie programpunkterna hålls i enskilda salar/rum och till skillnad från våra miniseminarier krävs det att besökaren har en biljett för att kunna delta.

Miniseminarium (25 min)

Miniseminarium arrangeras på öppna scener i vår utställarhall och riktar sig till en bredare publik. Programmen på scenerna är kostnadsfria för besökare att ta del av.

Allmän information om programansökan

Praktisk information, vanliga frågor och riktlinjer för alla programarrangörer. Ordinarie program 

Information om programansökan

Om ni vill arrangera ordinarie program på MR-dagarna i Helsingborg inkommer ni med programförslag via vårt formulär (länk finns längst ner på sidan). Programförslaget behöver inte vara helt komplett vid inskick, men ni behöver beskriva vilka huvudsakliga frågeställningar som ni ämnar lyfta för att vårt programråd ska kunna ta ställning till förslaget.

Deadline för ansökan om ordinarie program är 24 mars 2023.

I början av maj meddelas ni om ert program blivit godkänt eller inte.Om ert programförslag godkänns ber vi er komplettera med praktisk information (exempelvis ifall ni önskar att beställa teckenspråkstolkning eller ytterligare teknik). I samband med godkännandet skickar vi även en faktura på programavgiften. I mitten av juni gör vi en första publicering av årets program på vår programwebb.

Priser

Att arrangera en ordinarie programpunkt kostar 8 000 kr, 10 000kr eller 12 000 kr (momsfritt) beroende på salsstorlek:

Sal för 50 personer – 8000 kr
Lämpar sig för mindre workshops, nischade målgrupper samt vid efterfrågan av hög publikinteraktion.

Sal för 100-250 personer – 10 000 kr.
Lämpar sig för de flesta programformer.

Sal för 400 personer – 12 000 kr
Lämpar sig för program som förväntas locka en bred målgrupp, kulturevenemang samt för er som önskar att beställa en mer omfattande teknik (kostnader för detta tillkommer).

Observera
Ni önskar salsstorlek vid programansökan men kansliet förbehåller sig rätten att placera er i lokal av lämplig storlek. Beslut om lokalstorlek meddelas i samband med beslut om godkänt program. Ansökan inte är bindande. Fakturering görs i samband med besked om att programförslaget godkänts.

I avgiften ingår

 • Ett seminarium på 60 minuter
 • Konferensbiljetter till medverkande och samordnare för er programpunkt (max 5st, värde upp till 14750 kr beroende på biljettkategori). Biljetterna gäller alla konferensdagar.
 • Synlighet på Mänskliga Rättighetsdagarnas programwebb.
 • Lokal med grundteknik (projektor, duk, mikrofoner, ljudanläggning, hörslinga och möblemang). Observera att samma grundteknik ingår i alla seminarielokaler.
 • Möjlighet att delta vid kostnadsfria utbildningstillfällen om hur en lägger ett intressant och tillgängligt program samt hur en maximerar genomslaget för deltagandet vid MR-dagarna.

Övriga kostnader 
Eventuella tilläggsbeställningar av teknik (streaming/filmning av program, möjlighet för talare att delta via länk m.m.), annat möblemang eller skriv-/teckenspråkstolkning bekostas av er som arrangör. Även kostnader för medverkandes resor, arvoden och logi bekostas helt av programarrangören.

Bedömningsprocessen

Bedömning och beslut kring vilka programförslag som godkänns görs av representanter för Mänskliga Rättighetsdagarnas huvudarrangörer och ett antal externa parter i ett programråd. I bedömningen görs ett urval där programrådet bl.a. tittar på om:

 • Förslaget är relevant för årets tema och MR-dagarnas målgrupper
 • Förslaget utgår från ett tydligt rättighetsperspektiv
 • Föreslagna medverkande är relevanta och representativa för förslagets ämne. Var uppmärksam på tolkningsföreträde och normer om vithet, funktionalitet, sexualitet, genus m.m. när ni väljer medverkande. 
 • Arrangörer och programförslag lever upp till MR-dagarnas principer (se nedan)

Ibland ber vi er komplettera er ansökan, föreslår samarrangemang med annan sökande organisation eller att ert förslag istället kan anordnas som miniseminarium. Vi har ett stort antal sökande varje år och behöver därmed göra en bedömning i förhållande till andra inkomna förslag. För att säkerställa en bredd i programmet kan det innebära att vi ibland måste ge avslag trots att förslag uppfyller våra riktlinjer.

Fem tips för att öka chansen att bli godkänd

1. Skriv kortfattat och var tydlig: Försök att fånga huvudbudskapet i programmet och undvik långa beskrivningar av underteman och ämnen. Kärnfullt och tydligt är bättre än långt och komplicerat!

2. Fyll i vilka medverkande ni planerar att ha med i ert program: Även om det är tidigt i processen och specifika talare inte är bekräftade, är det värdefullt för oss att få en inblick i vem/vilka ni tänker skall medverka.

3. Tänk på målgrupp och nivå: MR-dagarna besöks av många målgrupper – vilka vill ni ska komma på ert seminarium? Vill ni nå ut till en specifik yrkesgrupp eller en bredare allmänhet? Fundera vilken kunskapsnivå programmet då bör läggas på och försök att i er programbeskrivning anpassa texten för de personer ni vill ska besöka ert seminarium

4. Koppling till tema: Utgå från årets tematext och relatera er programbeskrivning till denna. Ju tydligare beskrivet desto bättre!

5. Ett upplägg som lockar: MR-dagarnas besökare lockas av upplägg som frångår det traditionella panelsamtalet eller föreläsningen. Hur engagerar ni bäst era besökare? 

Checklista ordinarie program:

 • Läs igenom all praktisk info på denna sida och årets tematext
 • Förbered er ansökan – ni hittar alla ansökningsfrågor från formuläret här
 • Registrera er på Invite People och fyll i ansökningsformuläret senast 24 mars (länk finns längst ner på denna sida). Det går att skicka in flera programförslag när ni är inloggade.
 • Kolla att ni får en bekräftelse på er ansökan till den e-post som ni registrerat
 • Invänta besked om er ansökan i början av maj

Tips! Prenumerera på MR-dagarnas nyhetsbrev så får ni information om när monterbokningen öppnar, när vi släpper biljetter, bokade talare, med mera.Miniseminarium (25 minuter)

Information om miniseminarieansökan

Om ni vill arrangera miniseminarium på MR-dagarna i Helsingborg inkommer ni med programförslag via vårt formulär (länk finns längst ner på sidan). Miniseminariet behöver inte vara helt komplett vid inskick, men ni behöver beskriva vilka huvudsakliga frågeställningar som ni ämnar lyfta för att kansliet ska kunna ta ställning till förslaget. I mån av tid kommer inskickade miniseminarieförslag hanteras löpande, så skicka gärna in ditt förslag tidigare.

Deadline för första ansökningsomgången för miniseminarium är 21 april 2023.

Vi återkopplar senast under juni med svar till er som inkommit med miniseminarieförslag senast 21 april. Observera att vi kan komma att öppna upp fler ansökningsfönster för miniseminarier i mån av plats. Men för er som vill ha besked innan sommaren behöver vi få in ansökan senast 21 april.

Om ert förslag godkänns ber vi er komplettera med praktisk information (exempelvis ifall ni önskar att beställa teckenspråkstolkning, ytterligare teknik m.m.). I samband med godkännandet skickar vi även en faktura på miniseminarieavgiften och publicerar ert miniseminarium på vår programwebb tidigast i mitten av juni.

Priser

Att arrangera ett miniseminarium kostar 3 500 kr (momsfritt). Att skicka in en ansökan är inte bindande och fakturering görs i samband med besked om att programförslaget godkänts.

I avgiften ingår:

 • Ett miniseminarium på 25 minuter
 • 1 st konferensbiljett till medverkande/samordnare för miniseminariet. Biljetten gäller alla konferensdagar. (Observera att talare inte behöver biljett för att medverka, eller ta del av andra miniseminarier.)
 • Synlighet på Mänskliga Rättighetsdagarnas programwebb.
 • Scen med grundteknik (projektor+duk/skärm, mikrofoner, ljudanläggning, hörslinga). 
 • Möjlighet att delta vid kostnadsfria utbildningstillfällen om hur en lägger ett intressant och tillgängligt program samt hur en maximerar genomslaget för deltagandet vid MR-dagarna.

Övriga kostnader 
Eventuella tilläggsbeställningar av teknik (streaming/filmning av program, möjlighet för talare att delta via länk m.m.), annat möblemang eller skriv-/ teckenspråkstolkning bekostas av er som arrangör. Även kostnader för medverkandes resor, arvoden och logi bekostas helt av programarrangören.

Checklista miniseminarier:

 • Läs igenom all praktisk info på denna sida och årets tematext
 • Förbered er ansökan – ni hittar alla ansökningsfrågor från formuläret här
 • Registrera er på Invite People och fyll i ansökningsformuläret senast 21 april (länk finns längst ner på denna sida). Det går att skicka in flera programförslag när ni är inloggade.
 • Kolla att ni får en bekräftelse på er ansökan till den e-post som ni registrerat
 • Invänta besked om er ansökan i början av maj

Tips! Prenumerera på MR-dagarnas nyhetsbrev så får ni information om när monterbokningen öppnar, när vi släpper biljetter, bokade talare, med mera.Allmän information om programansökan

Grundläggande principer för medverkan

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett projekt vars målsättning är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En viktig målsättning är att skapa en trygg arena för samtal och diskussioner, även svåra sådana. 

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna. Våld eller hot om våld får inte förekomma. 

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv. 

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarna har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.


Vanliga frågor

Finns det en deadline för programförslag?
Sista dag för att skicka in 60 minuters programförslag är 24 mars 2023
Miniseminarieförslag behöver vi ha senast 21 april för att kunna ge beslut innan sommaren. Efter det kan ytterligare ansökningsfönster öppnas i mån av plats. 

Finns det möjlighet att arrangera längre seminarier än 60 minuter?
För de allra flesta programupplägg räcker 60 minuter, och enligt feedback från våra besökare är 60 min att föredra framför längre seminariepass. Vissa upplägg som workshops och dylikt kan dock behöva mer tid. I rutan ”övrigt” i ansökningsformuläret kan ni fylla i ifall ni vill ha mer än 60 minuter och motivera varför så gör programrådet en bedömning. Observera att ytterligare kostnader kan tillkomma om ni vill ha längre seminariepass än 60 minuter.

Kan vi välja vilken dag vi vill anordna programmet?
Har ni exempelvis en talare som enbart kan medverka en specifik dag, vänligen påpeka detta i programformuläret under ’Övriga upplysningar’. Kansliet kommer i den mån det går, försöka tillgodose era önskemål och behov.

Måste vi ha klart medverkande för vårt program?
Nej. Vi har förståelse för att det kan vara svårt att boka in talare redan nu. Men har ni funderat ut potentiella föreläsare att bjuda in får ni gärna skriva med dessa i programbeskrivningen.

När får vi besked om vårt programförslag godkänts?
I början av maj ger vi besked till er som ansökt om ordinarie program (60 minuter). Miniseminarieförslag som kommer in senast 21 april får besked under juni.

Vad händer om MR-dagarna ställs in?
Återbetalning sker ej om arrangemanget ställs in av skäl som grundas på extraordinära och oförutsedda händelser som ligger utanför Föreningen Ordfronts kontroll (Force Majeur). Observera att ansökan om program inte är bindande. Bokningsvillkor och fakturering skickas ut i samband i samband med besked om ert programförslag godkänts.

Vi har inte råd att betala seminarieavgiften, finns det möjlighet att arrangera seminarium kostnadsfritt?
Vi upplåter varje år ett fåtal seminarier kostnadsfritt till mindre civilsamhällesorganisationer. Främst handlar det om platser på miniseminariescenerna men ibland även längre seminarier. Om ni vill ansöka om att arrangera seminariet kostnadsfritt så skriver ni det i ansökningsformuläret. Programrådet tar sedan ställning till vilka som får möjlighet att arrangera seminarier kostnadsfritt eller till reducerat pris.

Skicka in programförslag

När ni är redo att skicka in ert programförslag gör ni det genom att klicka på länken längst ner på denna sida (gäller både ordinarie program och miniseminarier). Ni lämnar ert förslag via vår programplattform InvitePeople. Om det är första gången ni använder plattformen behöver ni registrera er och välja ett lösenord. Om ni har anmält förslag till oss tidigare år loggar ni in med den e-post och det lösenord som ni har valt då. När ni är inloggade i InvitePeople kan ni också justera i det/de förslag som ni lämnat tidigare. Alla eventuella justeringar ska dock vara inlagda senast vid deadline för program. 

Observera att du som skickar in programförslaget blir "innehållsansvarig" för programmet. Detta innebär att all information om program som MR-dagarna skickar ut via e-post, så som beslut kring godkännande, kommer att skickas till din e-postadress. Vill du att fler personer i din verksamhet ska få tillgång till informationen rekommenderar vi att ni skriver in en info-adress eller själva vidarebefordrar det. Det är möjligt att ändra kontaktperson för seminariet senare genom att kontakta MR-dagarnas kansli. 

Har ni frågor eller vill ta del av informationen ovan i andra format så kontakta oss på info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52.

Lycka till!


Skicka in ditt programförslag här