Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023

Ny rapport: Jämställda arbetsvillkor på lokal och regional nivå. Har passerat

Fredag 24 november 2023 14:00 - 14:30 CET Rosa scenen

Föreläsare: Magdalena Zeijlon, utvecklare, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Martina Skrak, jämställdhetsstrateg, Länsstyrelsen Skåne
Workshop arrangör: Länsstyrelsen Skåne och Länsstyrelsen i Västra Götaland

Den ekonomiska jämställdheten går bakåt i Sverige och inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ökar. En av orsakerna till kvinnors sämre ekonomi och hälsa handlar om vilka arbetsvillkor som finns. 16 länsstyrelser har gått samman och jämfört arbetsvillkoren mellan kvinno- och mansdominerade yrken i 244 kommuner och regioner. Vi har bland annat jämfört möjlighet till flex, förekomst av delade turer, friskvård, personalomsättning och chef per medarbetare med mera. Kom och lyssna på några av rapportens viktigaste slutsatser.

Arrangör(er)

Länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland

Ämnestagg

Rätten till arbete
Jämställdhet

Målgrupp

Förtroendevalda
Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Programform

Miniseminarium (kräver ej biljett)

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Språk

Svenska

Nivå

Medel

Föreläsare

Magdalena Zeijlon, utvecklare, Länsstyrelsen i Västra Götaland Föreläsare

Martina Skrak, jämställdhetsstrateg, Länsstyrelsen Skåne Föreläsare

Länsstyrelsen Skåne och Länsstyrelsen i Västra Götaland Workshop arrangör