Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023

Rätten till en skolgång och ett arbetsliv fritt från trakasserier och sexuella trakasserier Har passerat

Torsdag 23 november 2023 10:30 - 11:00 CET Rosa scenen

Föreläsare: Annika Heikkinen, Maria Refai, Nora Emanuelsson, Sofie Johansson

Antidiskrimineringsbyråerna i Sverige ser att det förekommer både trakasserier och sexuella trakasserier både mot elever i skolan och mot arbetstagare på jobbet. Vi ser stora brister och därför vill vi öka kännedomen om vad trakasserier och sexuella trakasserier faktiskt är och vilka rättigheter du som elev och arbetstagare har.    

Förbudet mot trakasserier är kopplat till någon av de sju diskrimineringsgrunderna och sexuella trakasserier finns inom flera samhällsområden. Vi redogör för vad trakasserier och sexuella trakasserier är enligt diskrimineringslagen. Vidare redogörs för vilka skyldigheter arbetsgivare och utbildningssamordnare har enligt diskrimineringslagen när det gäller att arbeta främjande och förebyggande samt att de har en utredningsskyldighet. 

Vi ger en bild av det vi ser när vi kommer i kontakt med klienter. Vi ger dig som rättighetsbärare ökad kunskap för att du ska kunna hävda dina rättigheter på jobbet eller på skolan.  

Arrangör(er)

Antidiskrimineringsbyråerna i Sverige

Ämnestagg

Rätten till arbete
Rätten till utbildning
Diskriminering
Jämställdhet

Målgrupp

Intresserad allmänhet
Näringsliv

Programform

Miniseminarium (kräver ej biljett)

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Språk

Svenska

Nivå

Grund

Föreläsare

Annika Heikkinen Föreläsare

Sensus Stockholm Gotland

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr

Maria Refai Föreläsare

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr

Nora Emanuelsson Föreläsare

Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal

Sofie Johansson Föreläsare

Rättighetscentrum Halland