Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023
Profilbild för 50. Den otillgängliga skolan: diskrimineringens effekter

50. Den otillgängliga skolan: diskrimineringens effekter Har passerat

Fredag 24 november 2023 09:00 - 10:00 CET Maria

Moderator: Sara Duarte
Paneldeltagare: Anna Gorris, Johanna Ingemarsson, Johanna Zuhr

Skolan är inte tillgänglig för sina elever! Detta vet Sveriges antidiskrimineringsbyråer som får in ett ständigt ökande antal ärenden om bristande tillgänglighet. I detta seminarium delar vi med oss av vår kunskap och erfarenhet från olika case där elever inte har fått sin rätt till utbildning tillgodosedd. Vi tar upp vilka effekter bristande tillgänglighet får för elever som utsätts och hur det kan påverka deras möjligheter senare i livet, på arbetsmarknaden. Vi ger också exempel på hur diskriminering i skolan kan motverkas och förebyggas i praktiken. Seminariet riktar sig till lärare, pedagoger, elever, politiker, tjänstepersoner samt alla som vill motverka diskriminering i skolan.


9:00 - 9:10 Vad säger lagen? Johanna Zuhr, jurist Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal

9:10 - 9:40 Panelsamtal: vad får den otillgängliga skolan för konsekvenser? Hur kan skolan förebygga bristande tillgänglighet? (Anna Gorris, jurist Rättighetscentrum Halland, Johanna Ingemarsson, jurist Malmö mot Diskriminering och Johanna Zuhr, moderator: Sara Duarte)

9:40 - 10:00 Frågor från publiken och avslutning.

Foto: Wadi Lissa (Unsplash)


Arrangör(er)

Antidiskrimineringsbyråerna i Sverige

Ämnestagg

Rätten till utbildning
Funktionsrätt

Målgrupp

Lärare och pedagoger
Studenter/skolelever

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Språk

Svenska

Nivå

Grund

Föreläsare

Profilbild för Sara Duarte

Sara Duarte Moderator

Malmö mot Diskriminering

Sara Duarte är kommunikatör och samordnare på Malmö mot Diskriminering.

Profilbild för Anna Gorris

Anna Gorris Paneldeltagare

Rättighetscentrum Halland

Anna Gorris är jurist på Rättighetscentrum Halland.

Profilbild för Johanna Ingemarsson

Johanna Ingemarsson Paneldeltagare

Johanna Ingemarsson är jurist på Malmö mot Diskriminering.

Profilbild för Johanna Zuhr

Johanna Zuhr Paneldeltagare

Antidiskrimineingsbyrån Fyrbodal

Johanna Zuhr är jurist på Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal.