Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023
Profilbild för 42. Tillsammans för flickors utbildning

42. Tillsammans för flickors utbildning Har passerat

Torsdag 23 november 2023 16:30 - 17:30 CET Bubblan

Paneldeltagare: Anna Ek - Svenska Afghanistankommittén, Cecilia Chatterjee-Martinsen - Rädda Barnen, Daniel Grahn - Erikshjälpen, Malin Flemström - The Hunger Project, Hélène Carlbark - Postkodlotteriet

I dag får 650 miljoner flickor mycket bristfällig utbildning. Situationen har förvärrats av pandemin och utebliven skolgång leder till en ökning av barnäktenskap, barnarbete och trafficking.

Erikshjälpen, Plan International, Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Afghanistankommittén, The Hunger Project, UNICEF och WaterAid deltar nu i Postkodlotteriets satsning på flickors utbildning. Satsningen fokuserar på lärande, effektmätning, kommunikation och nätverkande – med utgångspunkten att deltagande i en samverkansmodell leder till bättre effekt för varje enskilt projekt men också på ackumulerad nivå, samt ökad synlighet för sakfrågan flickors utbildning.

För första gången deltar åtta ideella organisationer i en unik samverkansmodell med ett gemensamt effektmål - vad finns det för lärdomar att dra? Välkomna på ett panelsamtal som utforskar samverkan som modell i civilsamhället, och hur vi tillsammans kan nå längre för att i slutändan få större hävstång på en investering och förbättrad effekt i projekt om flickors utbildning. Under samtalet kommer vi ta del av utmaningar, bästa praxis och diskutera vilka erfarenheter de har från projekten från olika delar av världen och satsningen hittills.

Arrangör(er)

Svenska Postkodlotteriet/Svenska Postkodstiftelsen

Ämnestagg

Rätten till utbildning
Barn och unga
Jämställdhet
Metod

Målgrupp

Civilsamhälle
Näringsliv

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Språk

Svenska

Nivå

Grund

Föreläsare

Anna Ek - Svenska Afghanistankommittén, Cecilia Chatterjee-Martinsen - Rädda Barnen, Daniel Grahn - Erikshjälpen, Malin Flemström - The Hunger Project, Hélène Carlbark - Postkodlotteriet Paneldeltagare

Anna Ek - Svenska Afghanistankommittén, Cecilia Chatterjee-Martinsen - Rädda Barnen, Daniel Grahn - Erikshjälpen, Malin Flemström - The Hunger Project, Hélène Carlbark - Postkodlotteriet