Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023

33. Får man vara muslim i den svenska skolan? Har passerat

Torsdag 23 november 2023 15:00 - 16:00 CET Bubblan

Föreläsare: Kaoula Channoufi
Moderator: Fatme Audi
Paneldeltagare: Hussein Hamad, Sakariya Hirsi

Är skolan en trygg plats för svenskmuslimer eller förmodade muslimer idag?

Kan en muslimsk elev eller skolpersonal utöva sin religionsfrihet i ett samhälle där opinionen om muslimer är negativ? 

Utgångspunkten för det här panelsamtalet är att lyfta den positiva kontra den negativa religionsfriheten och hur unga som identifierar sig som svenskar och muslimer mer och mer fostras i att kämpa för sin religionsfrihet i den svenska skolan.

Detta samtal ska lyfta vad religionsfriheten innefattar och belysa orättvisor och begränsningar som råder i dagens samhälle gällande religionsfrihet för muslimer.

Vi kommer att fördjupa oss i direktiv och politiska beslut som påverkar den svenskmuslimska eleven och vilka konsekvenser det ger. 

Däribland det politiska beslutet om slöjförbud i skolan i Skurup kommun som sedan kammarrätten i Göteborg avgjorde 2021. 

Samt Huddinge kommun i Stockholm som under fastemånaden Ramadan år 2022 meddelade föräldrar till muslimska skolelever, där de förbjöd muslimska barn att fasta under skoltid, ett återkommande ämne de senare åren som uppmärksammats medialt. 

Något som strider mot religionsfriheten som är en mänsklig rättighet och numer även barnkonventionen som sedan 1 januari 2020 gäller som svensk lag.

Det råder även en betygs diskriminering bland minoritetsgrupper ute i svenska skolor och det finns även studier som visar på att elever vars namn klingar muslimskt får sämre betyg än andra.

Vi vill under samtalet få en bild av hur skolan arbetar mot de olika diskrimineringsgrunderna så som rasism eller religion, hur arbetar skolorna i praktiken och hur påverkar detta elevers skolgång och hälsa.

En viktig frågeställning är hur den muslimska identiteten påverkas av dessa antimuslimska politiska beslut? 
Hur påverkas den muslimska arbetstagaren i utbildningssektorn?


Arrangör(er)

Ibn Rushd Studieförbund

Ämnestagg

Rätten till utbildning
Antirasism och minoriteter

Målgrupp

Civilsamhälle
Lärare och pedagoger

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Språk

Svenska

Nivå

Medel

Föreläsare

Kaoula Channoufi Föreläsare

Ibn Rushd studieförbund

Fatme Audi Moderator

Ibn Rushd studieförbund

Distriktsordförande Ibn Rushd studieförbund

Hussein Hamad Paneldeltagare

Ibn Rushd Studieförbund

Sakariya Hirsi Paneldeltagare