Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023

13. Trygga och goda uppväxtvillkor – en förutsättning för rätten till utbildning och arbete Har passerat

Torsdag 23 november 2023 11:30 - 12:30 CET Elin

Föreläsare: Johanna Nilsson, Länssamordnare för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete samt spel om pengar, Länsstyrelsen Skåne, Therese Rolfsdotter, Strateg mänskliga rättigheter, Länsstyrelsen Skåne
Workshop arrangör: Länsstyrelsen Skåne

Principen om barns rätt till liv och utveckling är en av de grundläggande principerna i Barnkonventionen. Principen hör nära samman med barns rätt till hälsa, social trygghet och rätten till utbildning, i syfte att utveckla barnets fulla möjligheter och förbereda barnet för vuxenlivet, där rätten till arbete är en mänsklig rättighet. Vi står dock idag inför komplexa samhällsutmaningar såsom t ex psykisk ohälsa, utanförskap, kriminalitet, våld och skadligt bruk och beroende. Vill vi på allvar komma till rätta med dessa utmaningar behöver vi jobba tidigt och tillsammans med ett effektivt främjande och förebyggande arbete för att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för alla barn och unga. Länsstyrelsen Skåne har därför kartlagt de risk- och skyddsfaktorer som kan förebygga t ex utanförskap, psykisk ohälsa eller kriminalitet och under föreläsningen presenteras resultatet av kartläggningen för Skånes kommuner, där rätten till utbildning är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för ett barn för att kunna skapa ett gott liv i vuxen ålder. Vi pratar också om hur ojämlika uppväxtvillkoren ser ut för olika grupper av barn samt vikten av att utgå ifrån ett barnrättsperspektiv för att barn och unga ska få trygga och goda uppväxtvillkor.

Arrangör(er)

Länsstyrelsen Skåne

Ämnestagg

Rätten till arbete
Rätten till utbildning
Barn och unga

Målgrupp

Förtroendevalda
Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Språk

Svenska

Nivå

Medel

Föreläsare

Johanna Nilsson, Länssamordnare för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete samt spel om pengar, Länsstyrelsen Skåne Föreläsare

Therese Rolfsdotter, Strateg mänskliga rättigheter, Länsstyrelsen Skåne Föreläsare

Länsstyrelsen Skåne Workshop arrangör