Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023
Profilbild för 25. Har inkluderingen i skolan gått för långt?

25. Har inkluderingen i skolan gått för långt? Har passerat

Torsdag 23 november 2023 13:30 - 14:30 CET Gerda

Föreläsare: Agneta Söder, Pia Persson
Moderator: Helena FossAhldén

Inkludering är ett begrepp som ofta debatteras men som tolkas olika vilket har lett till förenklade och onyanserade lösningar. Är det rätt eller fel att alla elever får undervisning i samma klass eller får det i andra grupper och skolor?

Inkludering handlar om att de mänskliga rättigheterna ska tillämpas inom utbildningen. I de konventioner och deklarationer som Sverige har ratificerat är inkludering en princip som syftar till att alla barn och elever ska få en utbildning av god kvalitet där ingen ska missgynnas.

Under seminariet presenteras SPSM:s modell för inkluderande utbildning ur ett rättighetsperspektiv. Modellen kan användas som grund för skolverksamheter i syfte att utveckla en inkluderande utbildning där barn och elever med funktionsnedsättning får sina rättigheter tillgodosedda och tar hänsyn till barnets bästa.

I seminariet deltar Funktionsrätt Sverige med att lyfta fram de erfarenheter som intresseorganisationerna för personer med funktionsnedsättning har för att utbildningen ska vara inkluderande.

Arrangör(er)

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ämnestagg

Rätten till utbildning
Barn och unga
Funktionsrätt

Målgrupp

Lärare och pedagoger
Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas
Skrivtolkas/textas

Språk

Svenska

Nivå

Medel

Föreläsare

Profilbild för Agneta Söder

Agneta Söder Föreläsare

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige
Inriktning på skol- och utbildningsfrågor

Pia Persson Föreläsare

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor inom SPSM

Helena FossAhldén Moderator

Utvecklingssamordnare vid SPSM