Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023

55. Hur kan man öka chansen för att få sin projektansökan beviljad? Har passerat

Fredag 24 november 2023 09:00 - 10:00 CET Workshoprummet

Workshopledare: Maxine Olausson och Jenny Jonstoij

Vi ser en negativ utveckling av både demokrati och mänskliga rättigheter världen över. Samtidigt som mycket talar för att finansieringen av civilsamhället kommer fortsätta vara osäker de kommande åren.    

Postkodstiftelsen, som är en av Sveriges största givare till civilsamhället, vill under 2023 stärka civilsamhället brett. Vi kommer fortsätta finansiera projekt inom kultur, idrott för social förändring samt miljö då vi har en långsiktig ambition att stärka dessa områden. Och nytt för året är att vi har en särskild ambition att fördela medel till projekt som på ett eller annat sätt adresserar mänskliga rättigheter. Rättigheter som borde vara självklara men som kränkts, politiserats och ifrågasatts allt mer.

Därför bjuder vi in er till en workshop där du som deltagare kommer få öva på att formulera och vässa din projektidé och öva på att utveckla en enkel förändringsteori. Alla deltagare får öva praktiskt på att formulera sig kring följande frågor: Vad ska göras i projektet? Vad ska projektet leda till? Vad har uppnåtts med projektet? Har du inte just nu en projektidé går det lika bra att använda ett påhittat exempelprojekt.

Arrangör(er)

Svenska Postkodstiftelsen

Ämnestagg

Rätten till arbete
Metod

Målgrupp

Civilsamhälle
Intresserad allmänhet

Programform

Workshop

Språk

Svenska

Nivå

Medel

Föreläsare

Maxine Olausson och Jenny Jonstoij Workshopledare

Maxine Olausson och Jenny Jonstoij jobbar på Postkodstiftelsen och är vana workshopsledare och föreläsare.