Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023

18. Tidigt stöd till barn med inlärningssvårigheter i Palestina Har passerat

Torsdag 23 november 2023 11:30 - 12:30 CET Sally

Föreläsare: Annika Eclund, thomas nilsson

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och inkluderande utbildning av god kvalitet för alla vilket är en viktig grund för välstånd, hälsa och jämställdhet (mål 4 Agenda 2030). Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning och barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt att aktivt kunna delta i samhället (artikel 23).

I Palestina ger SIRA-skolorna en unik möjlighet för barn med inlärningssvårigheter att få en bra utbildning vilket ger dem bättre förutsättningar att aktivt delta i samhället.

SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko är de enda skolorna i Palestina som är helt inriktade på barn mellan 6 och 12 år med inlärningssvårigheter.  I Palestina är klasserna stora och för barn i behov av särskilt stöd finns sällan resurser som motsvarar barnens behov. SIRA-skolorna har små klasser och kvalificerade lärare där barnen får det stöd de behöver. På skolorna möts barn från muslimska och kristna familjer med samma omtanke och kärlek, skolornas arbete är ett långsiktigt demokratiprojekt i hjärtat av Palestina.

Seminariet ger dig en djupare inblick i de möjligheter som specialundervisning i Palestina ger barn i utsatthet.

Arrangör(er)

Equmeniakyrkan & SIRA

Ämnestagg

Rätten till utbildning
Barn och unga
Funktionsrätt

Målgrupp

Intresserad allmänhet
Lärare och pedagoger

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Språk

Svenska

Nivå

Grund

Föreläsare

Annika Eclund Föreläsare

SIRA

Ledamot i SIRA-skolan styrelse

thomas nilsson Föreläsare

SIRA

Ordförande i SIRA-skolans styrelse