Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023

56. Arbetskraftsbehovets utmaningar när norra Sverige expanderar Har passerat

Fredag 24 november 2023 10:30 - 11:30 CET Anna

I Sverige ökar arbetslösheten samtidigt som det råder akut brist på arbetskraft, främst i norra Sverige. Arbetslösa uppmanas att söka sig norrut, och redan idag lockas många utländska arbetare till kommunerna. Men hur stämmer de regionala behoven överens med nationella politiska beslut om exempelvis arbetskraftsinvandring? Hur skyddas individers rättigheter när företag nyttjar underleverantörer som anlitar arbetskraft till villkor som strider mot arbetstidsregler och kollektivavtal? Och ska staten ta större ekonomiskt ansvar om inflyttningen uteblir?

Arrangör(er)

Skellefteå kommun

Ämnestagg

Rätten till arbete

Målgrupp

Näringsliv
Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Språk

Svenska

Nivå

Grund