Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023
Profilbild för 76. Rätt till en andra chans – om unga med brottsregister och vägen till arbetslivet

76. Rätt till en andra chans – om unga med brottsregister och vägen till arbetslivet Har passerat

Fredag 24 november 2023 14:00 - 15:00 CET Elin

Föreläsare: Hans Grönqvist
Moderator: Peter Ekström
Paneldeltagare: Riad Haddouche, Valmir Jusufi

Helsingborg har ett flertal områden som klassas som socialt utsatta. I områdena är arbetslösheten högre, den fysiska och psykiska hälsan sämre, utbildningsnivån är lägre och det är fler ungdomar som förekommer i belastningsregistret. För ungdomar som vänt sig från kriminalitet eller missbruk är möjligheterna på arbetsmarknaden obefintliga eller väldigt små, något som leder till arbetslöshet vilket hos män är det vanligaste skälet till ekonomiskt bistånd.

Välkommen på ett seminarium där vi utforskar hur barn och ungas tidiga livserfarenheter påverkar möjligheter på arbetsmarknaden och till självförsörjning. Vad säger ungdomarna själva - vilka har varit nyckelfaktorerna i strävan mot ett liv i arbete bortom kriminalitet? Och vad säger forskningen om vilka konsekvenser det får för samhället om dessa individers kompetens inte tas tillvara?  

Under seminariet kommer vi även att lyfta en arbetsgivares erfarenheter av att ha öppnat dörrar för ungdomar med en kriminell bakgrund. Vi belyser också insatser som Helsingborgs stad gör i våra stadsdelar för att fånga upp och stärka enskilda individer och möjliggöra självförsörjning på sikt.

Arrangör(er)

Helsingborgs stad

Ämnestagg

Rätten till arbete
Rätten till utbildning
Barn och unga

Målgrupp

Civilsamhälle
Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Språk

Svenska

Nivå

Grund

Föreläsare

Hans Grönqvist Föreläsare

Professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet. Tidigare gästforskare vid Harvard University och Princeton University.

Ett av hans forskningsområden rör hur tidigare livserfarenheter påverkar barn och ungas långsiktiga utfall.

Peter Ekström Moderator

Enhetschef för Programstöd, Avdelningen för innovation och transformation, Helsingborgs stad

Riad Haddouche Paneldeltagare

Head of People & Culture på Nowaste Logistics AB

Valmir Jusufi Paneldeltagare

Helsingborgs stad

Enhetschef, näringsliv- och matchningsenheten, arbetsmarknadsförvaltningen Helsingborgs stad