Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023

Arrangera miniseminarium på MR-dagarna 2023


Den 23-25 november arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Helsingborg arena och temat för årets konferens är Rätten till utbildning och arbete. Nu har du möjligheten att arrangera ett miniseminarium och uppmärksamma engagerade besökare om frågor din verksamhet brinner för. Glöm inte att skicka in din ansökan senast 1 september. 

Nedan kan du läsa om priser, villkor och förutsättningar. Vänligen läs igenom texterna noggrant innan du skickar in ditt programförslag via länken längst ner.Miniseminarium (25 minuter)

Information om miniseminarieansökan

Om ni vill arrangera miniseminarium på MR-dagarna i Helsingborg inkommer ni med programförslag via vårt formulär (länk finns längst ner på sidan). Miniseminariet behöver inte vara helt komplett vid inskick, men ni behöver beskriva vilka huvudsakliga frågeställningar som ni ämnar lyfta för att kansliet ska kunna ta ställning till förslaget. I mån av tid kommer inskickade miniseminarieförslag hanteras löpande, så skicka gärna in ditt förslag tidigare.

Deadline för miniseminarieansökan är 1 september

Om ert förslag godkänns ber vi er sedan komplettera med praktisk information (exempelvis ifall ni önskar att beställa teckenspråkstolkning, ytterligare teknik m.m.). I samband med godkännandet skickar vi även en faktura på miniseminarieavgiften och publicerar ert miniseminarium på vår programwebb.

Priser

Att arrangera ett miniseminarium kostar 3 500 kr (momsfritt). Att skicka in en ansökan är inte bindande och fakturering görs i samband med besked om att programförslaget godkänts.

I avgiften ingår:

  • Ett miniseminarium på 25 minuter
  • 1 st konferensbiljett till medverkande/samordnare för miniseminariet. Biljetten gäller alla konferensdagar. (Observera att talare inte behöver biljett för att medverka, eller ta del av andra miniseminarier.)
  • Synlighet på Mänskliga Rättighetsdagarnas programwebb.
  • Scen med grundteknik (projektor+duk/skärm, mikrofoner, ljudanläggning, hörslinga). 
  • Möjlighet att delta vid kostnadsfria utbildningstillfällen om hur en lägger ett intressant och tillgängligt program samt hur en maximerar sitt genomslag på MR-dagarna.

Övriga kostnader 
Eventuella tilläggsbeställningar av teknik (streaming/filmning av program, möjlighet för talare att delta via länk m.m.), annat möblemang eller skriv-/ teckenspråkstolkning bekostas av er som arrangör. Även kostnader för medverkandes resor, arvoden och logi bekostas helt av programarrangören.

Checklista miniseminarier:

  • Läs igenom all praktisk info på denna sida och årets tematext
  • Förbered er ansökan – ni hittar alla ansökningsfrågor från formuläret här
  • Registrera er på Invite People och fyll i ansökningsformuläret senast den 1 september  (länk finns längst ner på denna sida). Det går att skicka in flera programförslag när ni är inloggade.
  • Kolla att ni får en bekräftelse på er ansökan till den e-post som ni registrerat
  • Invänta besked om er ansökan i mitten på september

Tips! Prenumerera på MR-dagarnas nyhetsbrev så får ni information om när monterbokningen öppnar, när vi släpper biljetter, bokade talare, med mera.Allmän information om programansökan

Grundläggande principer för medverkan

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett projekt vars målsättning är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En viktig målsättning är att skapa en trygg arena för samtal och diskussioner, även svåra sådana. 

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna. Våld eller hot om våld får inte förekomma. 

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv. 

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarna har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.


Vanliga frågor

Finns det en deadline för programförslag?
Sista dag för att skicka in miniseminarieförslag är den 1 september.

Finns det möjlighet att arrangera längre seminarier än 25 minuter?
Kontakta info@mrdagarna.se ifall ni har behov av att arrangera en längre programpunkt.

Kan vi välja vilken dag vi vill anordna seminariet?
Har ni exempelvis en talare som enbart kan medverka en specifik dag, vänligen påpeka detta i programformuläret under ’Övriga upplysningar’. Kansliet kommer i den mån det går, försöka tillgodose era önskemål och behov.

Måste vi ha klart medverkande för vårt program?
Nej, men har ni funderat ut potentiella föreläsare att bjuda in får ni gärna skriva med dessa i programbeskrivningen.

När får vi besked om vårt programförslag godkänts?
Runt mitten av september ger vi besked om ert miniseminarium godkänts eller ej.

Vad händer om MR-dagarna ställs in?
Återbetalning sker ej om arrangemanget ställs in av skäl som grundas på extraordinära och oförutsedda händelser som ligger utanför Föreningen Ordfronts kontroll (Force Majeur). Observera att ansökan om program inte är bindande. Bokningsvillkor och fakturering skickas ut i samband i samband med besked om ert programförslag godkänts.

Vi har inte råd att betala seminarieavgiften, finns det möjlighet att arrangera seminarium kostnadsfritt?
Vi upplåter varje år ett fåtal seminarier kostnadsfritt till mindre civilsamhällesorganisationer. Om ni vill ansöka om att arrangera miniseminariet kostnadsfritt så skriver ni det i ansökningsformuläret. Programrådet tar sedan ställning till vilka som får möjlighet att arrangera seminarier kostnadsfritt eller till reducerat pris.

Skicka in programförslag

När ni är redo att skicka in ert programförslag gör ni det genom att klicka på länken längst ner på denna sida. Ni lämnar ert förslag vår programplattform InvitePeople. Om det är första gången ni använder plattformen behöver ni registrera er och välja ett lösenord. Om ni har anmält förslag till oss tidigare år loggar ni in med den e-post och det lösenord som ni har valt då. När ni är inloggade i InvitePeople kan ni också justera i det/de förslag som ni lämnat tidigare. Alla eventuella justeringar ska dock vara inlagda senast vid deadline för program. 

Observera att du som skickar in programförslaget blir "innehållsansvarig/programadministratör" för programmet. Detta innebär att all information om program som MR-dagarna skickar ut via e-post, så som beslut kring godkännande, kommer att skickas till din e-postadress. Vill du att fler personer i din verksamhet ska få tillgång till informationen rekommenderar vi att ni skriver in en info-adress eller själva vidarebefordrar det. Det är möjligt att ändra kontaktperson för seminariet senare genom att kontakta MR-dagarnas kansli. 

Har ni frågor eller vill ta del av informationen ovan i andra format så kontakta oss på info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52.

Lycka till!


Skicka in ditt programförslag här