Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023

Boka monter på MR-dagarna 2023!

Den 23-25 november arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Helsingborg Arena. Temat för årets konferens är Rätten till utbildning och arbete (läs om temat här). Nu har du möjligheten att ställa ut på Nordens största forum för mänskliga rättigheter och nå ut till tusentals engagerade besökare i Helsingborg.

Forumet lockar årligen en bred publik och är årets viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter

Ta chansen att nå ut med er verksamhet och sprida ert budskap till tusentals besökare som är intresserade och engagerade i mänskliga rättigheter genom att boka en monter på Mänskliga Rättighetsdagarna 2023 i Helsingborg! 

Nedan kan du läsa om vilka montermodeller vi erbjuder, villkor, vanliga frågor och annan praktisk info. Tryck på knappen nedan för att komma till själva bokningsformuläret. Först till kvarn gäller! 

Har du några andra frågor kontakta oss på info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52.


BOKA MONTER


Modell 1 - SLUTSÅLD

Storlek: 2x1 m 
Kostnad: 9 000 kronor (momsfritt) 

I paketet ingår:
 • Väggar: 2 meter i bakkant och 1 meter sidoväggar 
 • Eluttag 
 • 2 armspots 
 • Cafébord 
 • 2 konferensstolar

Modell 2

Storlek: 2x2 m 

Kostnad: 14 000 kronor (momsfritt)

I paketet ingår:
 • Väggar: 2 meter i bakkant och 1 meter sidoväggar 
 • Eluttag 
 • 2 armspots 
 • konferensbord 120x50cm 
 • 2 konferensstolar

Modell 3 

Storlek: 3x2 m 

Kostnad: 18 000 kronor (momsfritt)

I paketet ingår: 
 • Väggar: 3 meter i bakkant och 2 meter sidoväggar 
 • Eluttag 
 • 5 armspots 
 • konferensbord 120x50cm 
 • 2 konferensstolarDetta ingår i alla monterpaket:

 • Väggar (vita träväggar) 2,5 meter höga enligt ovan. Hörnmontrar byggs utan sidovägg om inget annat är överenskommet. 
 • Grafitgrå montermatta (befintlig i hallen) 
 • Wifi 
 • Synlighet i programtidning (gäller vid bokning senast 1 september) och på MR-dagarnas utställarwebb. 
 • 2 opersonliga biljetter till seminarieprogrammet


Tilläggsbeställningar

Tilläggsbeställningar till din monter sker direkt via monterbyggarna Malmö Mäss-Service AB. Mer information skickas ut i samband med bokning.

Öppettider 

Preliminära öppettider för utställningar: 

Torsdag 23 november: 9:00-17:00 

Fredag 24 november: 9:00-17:00 

Lördag 25 november: 10:00-14.00*

Montern måste bemannas under utställartorgets öppettider. Det är inte tillåtet att lämna montern obemannad. 

*Lördag 25 november är »Allmänhetens dag« och kommer att ha fokus på rätten till organisering, civilsamhällets villkor och krympande demokratiskt utrymme. Utöver spännande program och aktiviteter arrangeras en lokal föreningsmässa. Dagen förväntas besökas av intresserad allmänhet och är helt kostnadsfri. Ni som utställare väljer själva vid bokning om ni vill medverka under Allmänhetens dag. 

Allmänna villkor 

Avbokning: Anmälan är bindande. Avbokning efter 1 juni debiteras med 50 procent av kostnaden enligt ovan. Avbokning efter 1 september debiteras med hela avgiften.

Betalning sker mot faktura och ska vara MR-dagarna/Ordfront tillhanda 20 dagar från bokning, försenad betalning räknas som avbokad monter om inget annat överenskommits.

Bemanning: Utställarplatsen bemannas i enlighet med MR-dagarnas öppettider.

Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas helt av er och inte av MR-dagarna.

Alla utställande organisationer måste ställa sig bakom MR-dagarnas grundläggande principer för medverkan (se nedan).

Om arrangemanget ställs in av skäl som är utom MR-dagarnas/Föreningen Ordfronts kontroll, och som gör att alternativ inte kan erbjudas, sker ingen återbetalning.


Bokbord för mindre organisationer 

Tillhör du en mindre organisation med små eller inga resurser att betala för en monter? Då finns det möjlighet att stå kostnadsfritt vid ett bokbord. Kontakta oss på info@mrdagarna.se för att anmäla intresse för något av alternativen nedan:

 • För organisationer som arbetar med fred och säkerhet finns möjlighet att ansöka om att kostnadsfritt ta plats på MR-dagarnas Fredstorg.

 • För organisationer med säte i Helsingborg finns möjlighet att delta på föreningsmässan under lördag 25 november. För mer info och intresseanmälan kontakta  forening@helsingborg.se och skriv "Föreningsmässa" i ämnesraden.

 • För andra mindre organisationer försöker vi hitta finansiering för kostnadsfria bokbordsplatser under en av konferensdagarna. Hör av er till oss för att skriva upp er på intresselistan.Grundläggande principer för medverkan

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett projekt vars målsättning är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En viktig målsättning är att skapa en trygg arena för samtal och diskussioner, även svåra sådana. 

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna. Våld eller hot om våld får inte förekomma. 

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv. 

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarna har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Vanliga frågor 

Vilka och hur många besöker utställartorget? 

Det är fri entré till hela utställarområdet vilket innebär att ni har möjlighet att nå ut till alla de cirka 3000 personer som förväntas besöka forumet. MR-dagarna besöks av många olika målgrupper såsom politiker, tjänstepersoner, civilsamhällesrepresentanter, lärare, studenter, skolklasser och en intresserad allmänhet. 

Finns det en deadline för bokning? 

Det finns inget sista datum för bokning. Det finns dock begränsat antal platser och det brukar bli fullbokat så boka gärna innan sommaren för att säkra din plats. Observera att bokningen är bindande. 

När får jag besked om vi får monter?

När ni har skickat in er intresseanmälan granskas den av kansliet för att säkerställa att er organisation lever upp till våra riktlinjer för utställningar. Intresseanmälningarna hanteras löpande men ibland kan det dröja någon vecka innan ni får svar pga hög belastning. Om ni inte får bekräftelsemail eller hör något från oss inom en vecka efter att ni skickat in er intresseanmälan så kontakta info@mrdagarna.se för att säkerställa att vi har tagit emot er anmälan. 

Hur synliggörs min utställning inför MR-dagarna?

När er intresseanmälan är godkänd får ni inloggning till MR-dagarnas utställarwebb där ni kan lägga in logotyp och mer information om er organisation och planerade aktiviteter i montern. Informationen publiceras sedan på MR-dagarnas hemsida och utställarwebb. Organisationsnamn och monternummer finns också med på utställarkartan i MR-dagarnas programtidning (gäller bokningar gjorda senast 1 september). 

Var på Helsingborg Arena kommer utställningarna ligga? 

Utställningarna kommer att förläggas i A-hallen i hjärtat av Helsingborg Arena. I A-hallen ligger även de öppna miniseminariescenerna samt Fredstorget. A-hallen nås direkt från huvudentrén och leder ut till seminarielokalerna i B- och C-hallen. 

Kan jag välja placering? 

Nej, MR-dagarnas kansli förbehåller sig rätten att placera er där vi finner det lämpligt. I bokningsformuläret kan ni skriva in önskemål ifall ni vill bli placerad jämte någon annan organisation eller om ni har någon aktivitet i montern som påverkar valet av placering.