Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

67. Den strukturella rasismen mot samer i Sverige Har passerat

Fredag 16 november 2018 13:00 - 14:00 T5

Moderator: Kristina Sehlin MacNeil
Paneldeltagare: Anders Rimpi, Jenny Wik-Karlsson, Niila Inga, Tobias Poggats

FN:s rasdiskrimineringskommitté har i år riktat stark kritik mot Sverige. De rekommenderar att Sverige ska skapa lagstiftning som skyddar det samiska folkets rättigheter, vidta åtgärder mot hatbrott, och se till att renskötare får ersättning för de skador som orsakas av rovdjur på grund av statens rovdjurspolitik. 

Frågor om rasism och diskriminering genomsyrar alla delar av samers liv i Sverige idag, samtidigt som kunskapen om samiska levnadsförhållanden i Sverige är låg. Den strukturella diskriminering och våld som samer upplever är i många fall osynligt. Denna panel diskuterar och synliggör dessa frågor. 

Arrangör(er)

Sensus, Rättighetscentrum Västerbotten och Svenska Samernas Riksförbund

Taggar

Diskriminering
Mänskliga rättigheter
Nationella minoriteter
Strukturellt våld

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Kristina Sehlin MacNeil Moderator

postdoktor vid Centrum för samisk forskning

Anders Rimpi Paneldeltagare

Jenny Wik-Karlsson Paneldeltagare

Verksamhetschef SSR - Svenska samernas riksförbund

Niila Inga Paneldeltagare

Renskötare och ordförande i Laevas sameby

Tobias Poggats Paneldeltagare

projektassistent vid Centrum för samisk forskning