Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

67. Den strukturella rasismen mot samer i Sverige Passed

Friday November 16, 2018 13:00 - 14:00 T5

Moderator: Kristina Sehlin MacNeil
Panelists: Anders Rimpi, Jenny Wik-Karlsson, Niila Inga, Tobias Poggats

FN:s rasdiskrimineringskommitté har i år riktat stark kritik mot Sverige. De rekommenderar att Sverige ska skapa lagstiftning som skyddar det samiska folkets rättigheter, vidta åtgärder mot hatbrott, och se till att renskötare får ersättning för de skador som orsakas av rovdjur på grund av statens rovdjurspolitik. 

Frågor om rasism och diskriminering genomsyrar alla delar av samers liv i Sverige idag, samtidigt som kunskapen om samiska levnadsförhållanden i Sverige är låg. Den strukturella diskriminering och våld som samer upplever är i många fall osynligt. Denna panel diskuterar och synliggör dessa frågor. 

Organizer

Sensus, Rättighetscentrum Västerbotten och Svenska Samernas Riksförbund

Tags

Diskriminering
Mänskliga rättigheter
Nationella minoriteter
Strukturellt våld

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Kristina Sehlin MacNeil Moderator

postdoktor vid Centrum för samisk forskning

Anders Rimpi Panelist

Jenny Wik-Karlsson Panelist

Verksamhetschef SSR - Svenska samernas riksförbund

Niila Inga Panelist

Renskötare och ordförande i Laevas sameby

Tobias Poggats Panelist

projektassistent vid Centrum för samisk forskning