Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för När skyddsnätet bär - socialtjänsten kan bidra till ett liv fritt från våld

När skyddsnätet bär - socialtjänsten kan bidra till ett liv fritt från våld Har passerat

Fredag 16 november 2018 13:00 - 13:30 Lilla scen

Föreläsare: Eveliina Sinisalo, Kristina Loveby, Linn Moser Hällen

Socialtjänsten har ett lagstiftat ansvar för att skydda och stötta personer som utsätts för våld i nära relationer och deras barn. Samtidigt ser arbetet med våldsutsatta väldigt olika ut på landets socialkontor. Hur kan lagstiftningen omsättas i praktiskt socialt arbete, och hur kan ett rättssäkert myndighetsarbete med våldsutsatta personer stärkas? Beskrivning av rådande lagstiftning och fall från verkligheten vävs samman i lärande exempel om framgångsfaktorer. Eveliina och Linn är socionomer med mångårig erfarenhet av socialt arbete med våldsutsatta personer, och har även arbetat med metodutveckling. De har skrivit en metodbok som riktar sig till yrkesverksamma socialarbetare och studenter på yrkesutbildningarna. Föreläsningen bygger på den våldsutsattes erfarenheter av när samhällets skyddsnät brister, samt hur socialtjänsten med hjälp av mod, lagstiftning och lösningsfokus bidra till ett liv fritt från våld.

Arrangör(er)

Arvin Utbildning

Taggar

Hemmet
Mäns våld mot kvinnor
Mänskliga rättigheter
Våld i nära relationer
Våldsutsatt

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Tjänstepersoner vid kommun
Förtroendevalda

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Eveliina Sinisalo Föreläsare

Socionom som har arbetat med våld i nära relationer inom den ideella kvinnojoursrörelsen samt inom socialtjänsten. Föreläsare om våld i nära relationer och författare till en metodbok om våld i nära relationer som ges ut under hösten 2018 av Liber förlag.

Kristina Loveby Föreläsare

Författare, föreläsare och entreprenör. Har överlevt en våldsam partner, och driver idag det skyddade boendet Villa Loveby.

Profilbild för Linn Moser Hällen

Linn Moser Hällen Föreläsare

Arvin utbildning

Socionom som har arbetat med våld i nära relationer inom socialtjänsten i ca 10 år. Föreläsare om våld i nära relationer och författare till en metodbok om våld i nära relationer som ges ut under hösten 2018 av Liber förlag. Lärare på Ersta Sköndal Bräcke Högskola.