Linn Moser Hällen Föreläsare

Arvin utbildning

Föreläsare för

När skyddsnätet bär - socialtjänsten kan bidra till ett liv fritt från våld

Fredag 13:00 - 13:30 Lilla scen

Socionom som har arbetat med våld i nära relationer inom socialtjänsten i ca 10 år. Föreläsare om våld i nära relationer och författare till en metodbok om våld i nära relationer som ges ut under hösten 2018 av Liber förlag. Lärare på Ersta Sköndal Bräcke Högskola.