Kristina Loveby Föreläsare

Föreläsare för

När skyddsnätet bär - socialtjänsten kan bidra till ett liv fritt från våld

Fredag 13:00 - 13:30 Lilla scen

Författare, föreläsare och entreprenör. Har överlevt en våldsam partner, och driver idag det skyddade boendet Villa Loveby.