Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

39. Medicinska åldersbestämningar av unga flyktingar och de mänskliga rättigheterna Har passerat

Torsdag 15 november 2018 16:30 - 17:30 C6

Föreläsare: Elena Namli, Linde Lindkvist, Rebecca Stern
Moderator: Jenny Ehnberg

Samtidigt som Sverige vill stärka barnrätt genom att inkorporera Barnkonventionen försvagas flyktingrätten i Sverige och Europa. Trots starka protester införde Sverige medicinska åldersbestämningar som ett sätt att pröva de unga asylsökandes påstådda ålder. I samtalet granskas utvecklingen och relateras till sådana generella trender såsom juridifiering av de mänskliga rättigheterna och teknokratisering av mänsklig utsatthet.

Arrangör(er)

Uppsala universitet

Taggar

På flykt
Demokrati
Ensamkommande
Migration
Statligt våld

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Elena Namli Föreläsare

Uppsala universitet, teologiska inst.

Linde Lindkvist Föreläsare

Uppsala universitet, teologiska inst.

Rebecca Stern Föreläsare

Uppsala universitet, juridiska inst.

Jenny Ehnberg Moderator

Uppsala universitet, teologiska inst.