Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

39. Medicinska åldersbestämningar av unga flyktingar och de mänskliga rättigheterna Passed

Thursday November 15, 2018 16:30 - 17:30 C6

Lecturers: Elena Namli, Linde Lindkvist, Rebecca Stern
Moderator: Jenny Ehnberg

Samtidigt som Sverige vill stärka barnrätt genom att inkorporera Barnkonventionen försvagas flyktingrätten i Sverige och Europa. Trots starka protester införde Sverige medicinska åldersbestämningar som ett sätt att pröva de unga asylsökandes påstådda ålder. I samtalet granskas utvecklingen och relateras till sådana generella trender såsom juridifiering av de mänskliga rättigheterna och teknokratisering av mänsklig utsatthet.

Organizer

Uppsala universitet

Tags

På flykt
Demokrati
Ensamkommande
Migration
Statligt våld

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Elena Namli Lecturer

Uppsala universitet, teologiska inst.

Linde Lindkvist Lecturer

Uppsala universitet, teologiska inst.

Rebecca Stern Lecturer

Uppsala universitet, juridiska inst.

Jenny Ehnberg Moderator

Uppsala universitet, teologiska inst.