Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

14. Origo resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Har passerat

Torsdag 15 november 2018 13:00 - 14:30 T2

Föreläsare: Dilek Baladiz
Moderator: Malin Torberger
Paneldeltagare: Anna-Lena Näsström, Anneli Englund, Mohamed Musa, Poya Ashna, Rania Braimok

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck verksamt i Stockholms län. Verksamheten arbetar med unga 13-26 år som lever i en hederskontext och med yrkesverksamma och frivilliga aktörer som möter och arbetar med målgruppen. Origo är ett samarbete mellan 26 kommuner i Stockholms Län, Stockholms läns landsting och Polismyndigheten i Region Stockholms. Under seminariet berättar Origo om sitt arbete med målgrupperna, hur de samarbetar med olika myndigheter och ger en aktuell lägesbild av hur livssituationen ser ut för unga som begränsas av hedersnormer. Origos verksamhetschef, barnmorska, polis och en av kuratorerna i teamet berättar hur de samarbetar under samma tak för att ge stöd till både ungdomar och olika yrkesgrupper i länet.  

Medverkar gör också Spånga-Tenstas fältverksamhet och Elektra från Fryshuset, som berättar om sitt samarbete med Origo. De delar med sig av erfarenheter av att arbeta uppsökande och förebyggande med ungdomar kring hedersvåld och maskulinitetsnormer ute på fältet, på fritidsgårdar och genom skolföreläsningar

Arrangör(er)

Origo resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck samt Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Taggar

Hemmet
Skolan
Hedersvåld
Mänskliga rättigheter
Ungdom
Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Tjänstepersoner vid kommun
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Dilek Baladiz Föreläsare

Origo- Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Stockholms län

Malin Torberger Moderator

Anna-Lena Näsström Paneldeltagare

Barnmorska Origo

Anneli Englund Paneldeltagare

Polis, Origo

Mohamed Musa Paneldeltagare

Samordnare fältgruppen, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Poya Ashna Paneldeltagare

Kurator, Origo

Rania Braimok Paneldeltagare

Verksamhetsansvarig Elektra, Fryshuset