Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

14. Origo resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Passed

Thursday November 15, 2018 13:00 - 14:30 T2

Lecturer: Dilek Baladiz
Moderator: Malin Torberger
Panelists: Anna-Lena Näsström, Anneli Englund, Mohamed Musa, Poya Ashna, Rania Braimok

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck verksamt i Stockholms län. Verksamheten arbetar med unga 13-26 år som lever i en hederskontext och med yrkesverksamma och frivilliga aktörer som möter och arbetar med målgruppen. Origo är ett samarbete mellan 26 kommuner i Stockholms Län, Stockholms läns landsting och Polismyndigheten i Region Stockholms. Under seminariet berättar Origo om sitt arbete med målgrupperna, hur de samarbetar med olika myndigheter och ger en aktuell lägesbild av hur livssituationen ser ut för unga som begränsas av hedersnormer. Origos verksamhetschef, barnmorska, polis och en av kuratorerna i teamet berättar hur de samarbetar under samma tak för att ge stöd till både ungdomar och olika yrkesgrupper i länet.  

Medverkar gör också Spånga-Tenstas fältverksamhet och Elektra från Fryshuset, som berättar om sitt samarbete med Origo. De delar med sig av erfarenheter av att arbeta uppsökande och förebyggande med ungdomar kring hedersvåld och maskulinitetsnormer ute på fältet, på fritidsgårdar och genom skolföreläsningar

Organizer

Origo resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck samt Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Tags

Hemmet
Skolan
Hedersvåld
Mänskliga rättigheter
Ungdom
Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Tjänstepersoner vid kommun
Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Dilek Baladiz Lecturer

Origo- Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Stockholms län

Malin Torberger Moderator

Anna-Lena Näsström Panelist

Barnmorska Origo

Anneli Englund Panelist

Polis, Origo

Mohamed Musa Panelist

Samordnare fältgruppen, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Poya Ashna Panelist

Kurator, Origo

Rania Braimok Panelist

Verksamhetsansvarig Elektra, Fryshuset