Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for Att barnrättsanpassa skyddade boenden för barn som upplevt våld hemma

Att barnrättsanpassa skyddade boenden för barn som upplevt våld hemma Passed

Thursday November 15, 2018 11:00 - 11:30 Stora scen

Lecturers: Caroline Stridh, David Sandberg Hjelm

Varje år bor cirka 3000 barn i skyddat boende och det sker ofta efter lång tid av att ha upplevt våld. Den av regeringen tillsatta utredningen presenterade i januari i år förslag till ett stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende, i enlighet med barnkonventionen.


Nu startar Bris och Stadsmissionen nya skyddade boenden där varje barns rätt till skydd och stöd tas i beaktande. Stödet är åldersanpassat, en dialog med skolan ska etableras samt tillgång till fritidsaktiviteter säkerställas. Barnets behov står i centrum för utformandet av stödet och barnet är själv delaktig i utformandet. Detta kombineras med gruppstöd, där barn ger och får stöd av jämnåriga. Stödet är en hälsofrämjande insats som både hjälper barnet att bearbeta trauman och bidrar till att förebygga psykisk ohälsa på sikt. 


Projektet innebär ett unikt samarbete mellan Stadsmissionen med sin långa erfarenhet av människor i våldsutsatthet och Bris kunskaper om barn, trauma och återhämtning.


Sofia Grönkvist, chef för Bris enhet för gruppstöd, och en representant från Stadsmissionen, berättar om arbetet med att barnrättssäkra skyddade boenden för kvinnor och barn som upplevt våld hemma.

Organizer

Bris och Stadsmissionen

Tags

Hemmet
Metod och verktyg
Mäns våld mot kvinnor
Våld i nära relationer
Våld mot barn

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Caroline Stridh Lecturer

Linköpings Stadsmission

David Sandberg Hjelm Lecturer

Bris

Chef för Bris gruppstöd