Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for 64. Vi flydde från våld - vad händer med oss nu?

64. Vi flydde från våld - vad händer med oss nu? Passed

Friday November 16, 2018 13:00 - 14:00 T2

Lecturers: Benjamin Fayzi, Eva Harnesk

Rädda Barnens stödlinje på olika språk tillsammans med Ensamkommandes Förbund Stockholm berättar om sina erfarenheter utifrån tre års verksamhet och samarbete. Vi lyfter barn och ungas röster som vi kommit i kontakt med. Vilka erfarenheter har de av våld i hemlandet, under flykten och nu i Sverige? Vad innebär det att utvisas? Vilka risker löper ett barn eller en ungdom som stannar i Sverige utan papper att utsättas för våld? Vi ger både en orientering till ämnet och en analys av vad vi tycker är viktigt att hålla i tankarna när man försöker bli klokare på den pågående debatten. Hur kan vi säkerställa dessa ungdomars rätt till trygghet och skydd enligt Barnkonventionen?

Organizer

Rädda Barnen och Ensamkommandes Förbund Stockholm

Tags

Krig- och konfliktzoner
På flykt
Asylfrågor
Våld mot barn
Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Profile image for Benjamin Fayzi

Benjamin Fayzi Lecturer

Ensamkommandes förbund Stockholm

Ordförande, Ensamkommandes Förbund Stockholm

Profile image for Eva Harnesk

Eva Harnesk Lecturer

Rädda Barnen

Verksamhetsledare, Rädda Barnens Stödlinje på flera språk