Eva Harnesk Föreläsare

Rädda Barnen

Föreläsare för

64. Vi flydde från våld - vad händer med oss nu?

Fredag 13:00 - 14:00 T2

Verksamhetsledare, Rädda Barnens Stödlinje på flera språk