Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 64. Vi flydde från våld - vad händer med oss nu?

64. Vi flydde från våld - vad händer med oss nu? Har passerat

Fredag 16 november 2018 13:00 - 14:00 T2

Föreläsare: Benjamin Fayzi, Eva Harnesk

Rädda Barnens stödlinje på olika språk tillsammans med Ensamkommandes Förbund Stockholm berättar om sina erfarenheter utifrån tre års verksamhet och samarbete. Vi lyfter barn och ungas röster som vi kommit i kontakt med. Vilka erfarenheter har de av våld i hemlandet, under flykten och nu i Sverige? Vad innebär det att utvisas? Vilka risker löper ett barn eller en ungdom som stannar i Sverige utan papper att utsättas för våld? Vi ger både en orientering till ämnet och en analys av vad vi tycker är viktigt att hålla i tankarna när man försöker bli klokare på den pågående debatten. Hur kan vi säkerställa dessa ungdomars rätt till trygghet och skydd enligt Barnkonventionen?

Arrangör(er)

Rädda Barnen och Ensamkommandes Förbund Stockholm

Taggar

Krig- och konfliktzoner
På flykt
Asylfrågor
Våld mot barn
Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Profilbild för Benjamin Fayzi

Benjamin Fayzi Föreläsare

Ensamkommandes förbund Stockholm

Ordförande, Ensamkommandes Förbund Stockholm

Profilbild för Eva Harnesk

Eva Harnesk Föreläsare

Rädda Barnen

Verksamhetsledare, Rädda Barnens Stödlinje på flera språk