Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

32. Vad innebär försoning – och hur kan vi arbeta med den? Har passerat

Torsdag 15 november 2018 15:00 - 16:00 Presscenter

Moderator: Sofia Walan
Paneldeltagare: Cecilia Melder, Karen Brounéus, Åsa Erba-Stenhammar

I rättighetssammanhang hänförs ofta begreppet försoning till fredsbyggande efter krig. Men försoning kan också vara en viktig del för att förebygga krig i stor skala, i bostadsområden eller våld mellan individer. Genom försoning kan människor befrias från skuld och förtryck – men försoning kan också upplevas som en påtryckning utifrån som kan vara problematisk. Vad innebär det att arbeta konstruktivt med försoning mellan och inom länder, i bostadsområden och inom familjer? Finns det en falsk försoning som bör undvikas? Ett samtal om försoningens innebörd, möjligheter och faror.

Arrangör(er)

Enskilda Högskolan Stockholm - Högskolan för mänskliga rättigheter (tidigare Teologiska högskolan Stockholm), Studieförbundet Bilda

Taggar

Krig- och konfliktzoner
Försoning
Konflikt
Mänskliga rättigheter
Trygghet

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Sofia Walan Moderator

Studieförbundet Bilda

Regionchef

Cecilia Melder Paneldeltagare

Enskilda Högskolan Stockholm

Teol dr. i religionspsykologi inriktning existentiell folkhälsa

Karen Brounéus Paneldeltagare

Uppsala universitet

Docent i Freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Åsa Erba-Stenhammar Paneldeltagare

Fackförbundet ST

förhandlingschef, fackförbundet ST