Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

32. Vad innebär försoning – och hur kan vi arbeta med den? Passed

Thursday November 15, 2018 15:00 - 16:00 Presscenter

Moderator: Sofia Walan
Panelists: Cecilia Melder, Karen Brounéus, Åsa Erba-Stenhammar

I rättighetssammanhang hänförs ofta begreppet försoning till fredsbyggande efter krig. Men försoning kan också vara en viktig del för att förebygga krig i stor skala, i bostadsområden eller våld mellan individer. Genom försoning kan människor befrias från skuld och förtryck – men försoning kan också upplevas som en påtryckning utifrån som kan vara problematisk. Vad innebär det att arbeta konstruktivt med försoning mellan och inom länder, i bostadsområden och inom familjer? Finns det en falsk försoning som bör undvikas? Ett samtal om försoningens innebörd, möjligheter och faror.

Organizer

Enskilda Högskolan Stockholm - Högskolan för mänskliga rättigheter (tidigare Teologiska högskolan Stockholm), Studieförbundet Bilda

Tags

Krig- och konfliktzoner
Försoning
Konflikt
Mänskliga rättigheter
Trygghet

Form

Seminarium

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Sofia Walan Moderator

Studieförbundet Bilda

Regionchef

Cecilia Melder Panelist

Enskilda Högskolan Stockholm

Teol dr. i religionspsykologi inriktning existentiell folkhälsa

Karen Brounéus Panelist

Uppsala universitet

Docent i Freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Åsa Erba-Stenhammar Panelist

Fackförbundet ST

förhandlingschef, fackförbundet ST