Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

20. Tillsammans för en kommun fri från våld Har passerat

Torsdag 15 november 2018 13:00 - 14:30 C7

Föreläsare: Sofie Kindahl
Moderator: Nina Rung
Paneldeltagare: Cecilia Vågberg

Våld går att förebygga – det är ingen önskedröm, utan ett påstående med starkt forskningsstöd. För att lyckas behöver vi vara många aktörer som utifrån en gemensam vision går samman och arbetar systematiskt över tid.  


Under paraplyet ”En kommun fri från våld” har ett flertal modiga kommuner, i samverkan med civilsamhället, sedan 2015 utvecklat nya arbetssätt för att omsätta det våldsförebyggande arbetet i praktik. Genom ett systematiskt arbete med skolan som nav har nya samverkansstrukturer utvecklats. Under seminariet delas erfarenheter, utmaningar och möjligheter från kommuners och civilsamhällets arbete. Hur skapar vi ett gemensamt språk, en ökad samsyn och en gemensam kunskapsgrund för att kunna förebygga våld? Hur gör vi för att förankra, mobilisera och få fler aktörer på banan?

Sofie Kindahl (MÄN) föreläser om våldsprevention, konceptet "en kommun fri från våld" och samarbetet med deltagande kommuner. Nina Rung leder ett samtal om det gemensamma våldsförebyggande arbetet i Gävle kommun med deltagare från kommunens verksamheter och det lokala civilsamhället. Hur går vi från teori till praktiskt arbete?

Arrangör(er)

Gävle kommun, MÄN

Taggar

Hedersvåld
Mäns våld mot kvinnor
Mänskliga rättigheter
Våld i nära relationer
Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Sofie Kindahl Föreläsare

Nina Rung Moderator

Cecilia Vågberg Paneldeltagare

Gävle kommun