Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

20. Tillsammans för en kommun fri från våld Passed

Thursday November 15, 2018 13:00 - 14:30 C7

Lecturer: Sofie Kindahl
Moderator: Nina Rung
Panelist: Cecilia Vågberg

Våld går att förebygga – det är ingen önskedröm, utan ett påstående med starkt forskningsstöd. För att lyckas behöver vi vara många aktörer som utifrån en gemensam vision går samman och arbetar systematiskt över tid.  


Under paraplyet ”En kommun fri från våld” har ett flertal modiga kommuner, i samverkan med civilsamhället, sedan 2015 utvecklat nya arbetssätt för att omsätta det våldsförebyggande arbetet i praktik. Genom ett systematiskt arbete med skolan som nav har nya samverkansstrukturer utvecklats. Under seminariet delas erfarenheter, utmaningar och möjligheter från kommuners och civilsamhällets arbete. Hur skapar vi ett gemensamt språk, en ökad samsyn och en gemensam kunskapsgrund för att kunna förebygga våld? Hur gör vi för att förankra, mobilisera och få fler aktörer på banan?

Sofie Kindahl (MÄN) föreläser om våldsprevention, konceptet "en kommun fri från våld" och samarbetet med deltagande kommuner. Nina Rung leder ett samtal om det gemensamma våldsförebyggande arbetet i Gävle kommun med deltagare från kommunens verksamheter och det lokala civilsamhället. Hur går vi från teori till praktiskt arbete?

Organizer

Gävle kommun, MÄN

Tags

Hedersvåld
Mäns våld mot kvinnor
Mänskliga rättigheter
Våld i nära relationer
Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Sofie Kindahl Lecturer

Nina Rung Moderator

Cecilia Vågberg Panelist

Gävle kommun