Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

38. Den våldsamma tryggheten Passed

Thursday November 15, 2018 16:30 - 17:30 T6

Moderator: Anna Lindman
Panelists: Li Jansson, Sam Sundberg, Susanne Wigorts Yngvesson

I spåren av ”kriget mot terrorismen” har vi fått politiska löften om ökad säkerhet och trygghet på både internationella och nationella arenor. Det talas om människors rädslor, hoten från omvärlden och demokratins kris – och ”trygghet” lanseras som lösningen. Men till vilket pris? När övergår denna trygghet till att bli en form av mjukt våld där människor påtvingas att avstå sina rättigheter? Om priset för trygghet är begränsningar av vissa rättigheter och friheter genom ökad övervakning, dataregister och förebyggande säkerhet, hur förhåller vi oss till det ur rättighetsperspektiv?

Organizer

Enskilda Högskolan Stockholm - Högskolan för mänskliga rättigheter (tidigare Teologiska högskolan Stockholm), Studieförbundet Bilda

Tags

Det offentliga rummet
Nätet
Mänskliga rättigheter
Våldsmonopol
Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Media

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Anna Lindman Moderator

Sveriges Television/Frilans

Journalist, programledare

Li Jansson Panelist

Säkerhetsföretagen

Li Jansson
Branschchef, vice vd, Säkerhetsföretagen

Sam Sundberg Panelist

Svenska Dagbladet

Journalist

Susanne Wigorts Yngvesson Panelist

Enskilda Högskolan Stockholm

Professor i etik, lektor i Teologi och Mänskliga rättigheter