Li Jansson Paneldeltagare

Säkerhetsföretagen

Paneldeltagare för

38. Den våldsamma tryggheten

Torsdag 16:30 - 17:30 T6

Li Jansson Branschchef, vice vd, Säkerhetsföretagen