Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för I statens våld - misstänkliggjord och omkringskuren

I statens våld - misstänkliggjord och omkringskuren Har passerat

Lördag 17 november 2018 11:00 - 11:30 Stora scen

Moderator: Erika Wermeling
Paneldeltagare: Emma Johansson, Susanne Berg

Personlig assistans kan sägas vara lika unik som ifrågasatt. Höga kostnader, misstankar om fusk och återkommande nedskärningar gör att vi som använder personlig assistans har fått se våra liv bli kringskurna. Friheten att bestämma själv i sitt liv är långt ifrån lika självklar idag som den var för tio år sedan.


Många personer har fått sina rättigheter fråntagna. Andra tvingas leva med ett ständigt hot om nedskärningar. Inskränkningarna har för många inneburit husarrest, institutionalisering, ojämställdhet och ett totalt beroende av närstående och anhöriga. I några fall har det till och med fått mer ödesdigra konsekvenser. 


Personlig assistans är en del av socialförsäkringssystemet i Sverige och samtidigt en mänsklig rättighet enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 19. Det är en främmande fågel som staten inte vet hur den ska hantera, samtidigt som den omfattar personer som historiskt sett saknat makt och inflytande i samhället. Statens ambivalens landar i knät på oss som är medborgare och assistansanvändare.


Det här samtalet handlar om hur kringskurna rättigheter gör oss mindre jämlika och mer utsatta. Det är en historisk tillbakagång.

Arrangör(er)

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Taggar

Diskriminering
Demokrati
Funkofobi
Mänskliga rättigheter
Statligt våld

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Erika Wermeling ModeratorUtställare

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Emma Johansson Paneldeltagare

STIL

Susanne Berg Paneldeltagare

STIL