Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for I statens våld - misstänkliggjord och omkringskuren

I statens våld - misstänkliggjord och omkringskuren Passed

Saturday November 17, 2018 11:00 - 11:30 Stora scen

Moderator: Erika Wermeling
Panelists: Emma Johansson, Susanne Berg

Personlig assistans kan sägas vara lika unik som ifrågasatt. Höga kostnader, misstankar om fusk och återkommande nedskärningar gör att vi som använder personlig assistans har fått se våra liv bli kringskurna. Friheten att bestämma själv i sitt liv är långt ifrån lika självklar idag som den var för tio år sedan.


Många personer har fått sina rättigheter fråntagna. Andra tvingas leva med ett ständigt hot om nedskärningar. Inskränkningarna har för många inneburit husarrest, institutionalisering, ojämställdhet och ett totalt beroende av närstående och anhöriga. I några fall har det till och med fått mer ödesdigra konsekvenser. 


Personlig assistans är en del av socialförsäkringssystemet i Sverige och samtidigt en mänsklig rättighet enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 19. Det är en främmande fågel som staten inte vet hur den ska hantera, samtidigt som den omfattar personer som historiskt sett saknat makt och inflytande i samhället. Statens ambivalens landar i knät på oss som är medborgare och assistansanvändare.


Det här samtalet handlar om hur kringskurna rättigheter gör oss mindre jämlika och mer utsatta. Det är en historisk tillbakagång.

Organizer

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Tags

Diskriminering
Demokrati
Funkofobi
Mänskliga rättigheter
Statligt våld

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Erika Wermeling ModeratorExhibitor

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Emma Johansson Panelist

STIL

Susanne Berg Panelist

STIL