Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for 61. Hur påverkar rasism och hbtq-fobi demokratin?

61. Hur påverkar rasism och hbtq-fobi demokratin? Passed

Friday November 16, 2018 10:30 - 12:00 C8

Lecturer: Ingrid Lomfors
Moderator: Alexandra Pascalidou
Panelists: Anja Taube, Lena Nyberg, Peter Fredriksson, Åke Göransson

Vilka konsekvenser får rasism och hbtq-fobi för individen, samhället och demokratin? 

Utifrån människors erfarenheter av utsatthet för rasism och hbtq-fobi reflekterar myndigheters högsta chefer kring vilka konsekvenser utsattheten får, om skyddet och det förebyggande arbetet är tillräckligt och hur arbetet kan utvecklas. 

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Organizer

Forum för levande historia

Tags

Det offentliga rummet
Nätet
Afrofobi
Antisemitism
Antiziganism
Antirasism
Diskriminering
Demokrati
Hatbrott
HBTQI-personer
Islamofobi
Mänskliga rättigheter
Nationella minoriteter
Ojämlikhet
Rasism
Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Ingrid Lomfors Lecturer

Forum för levande historia

Överintendent, Forum för levande historia

Alexandra Pascalidou Moderator

Anja Taube Panelist

Kanslichef, Sametinget

Lena Nyberg Panelist

Generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Peter Fredriksson Panelist

Generaldirektör, Skolverket

Åke Göransson Panelist

Direktör, Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)