Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 70. Agenda 2030 och trygghet för kvinnor och barn på flykt

70. Agenda 2030 och trygghet för kvinnor och barn på flykt Har passerat

Fredag 16 november 2018 13:00 - 14:00 C7

Moderator: Suzanne Jenner
Paneldeltagare: Anna Maria Corazza Bildt, Christina Hagner, George Joseph, Karin Ödquist Drackner, Simet Sager

Hållbarhetsmål 10.7 handlar om att underlätta en säker, reglerad och ansvarsfull migration och är långt ifrån nått. Kvinnor och barn - i synnerhet flickor - är särskilt utsatta och riskerar att utsättas för olika former av våld, bl. a. sexuellt våld. 

Hur kan vi som individer eller som företrädare för civila samhället agera för att påverka våra politiker, nationellt och på EU-nivå, att ta ett krafttag för denna målgrupp och verkligen nå mål 10.7 till år 2030? 

Panelen består av Simet Sager från RIFFI (Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor) som kan tala utifrån ett självupplevt perspektiv, representanter för Caritas Sverige, UNICEF och Kvinna till Kvinna, samt Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt som kan ge ett politiskt och europeiskt perspektiv på frågan.

Paneldeltagarna inleder seminariet utifrån sina olika synvinklar och anknyter bland annat även till New York Deklarationen och till den nya Flyktingkompakten.

Seminariet är interaktivt med samspel mellan panel och deltagare, där deltagarna får ta ställning till frågor via mentometer samt genom att framföra synpunkter/ställa frågor.

Arrangör(er)

Caritas Sverige

Taggar

På flykt
Agenda 2030
Barn
Kvinnor
Sexualiserat våld

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Intresserad allmänhet
Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Profilbild för Suzanne Jenner

Suzanne Jenner Moderator

Caritas Sverige

Jag är projektledare för ett EU-projekt med 12 partners från olika EU-länder. Projektet heter MIND, vilket står för Migration, INterconnectedness, Development och det handlar sålunda om migration kopplat till utveckling och hållbarhet.

Anna Maria Corazza Bildt Paneldeltagare

Europaparlamentet

Christina Hagner Paneldeltagare

Kvinna till kvinna

George Joseph Paneldeltagare

Caritas Sverige

Karin Ödquist Drackner Paneldeltagare

Simet Sager Paneldeltagare

RIFFI