Suzanne Jenner Moderator

Caritas Sverige

Moderator för

Personlig presentation

Jag är projektledare för ett EU-projekt med 12 partners från olika EU-länder. Projektet heter MIND, vilket står för Migration, INterconnectedness, Development och det handlar sålunda om migration kopplat till utveckling och hållbarhet.