Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Kammarkollegiet

Kammarkollegiet Utställare

H:14

Presentation
Påverkas din ideella förening, trossamfund eller stiftelse av rädsla för hot, våld eller trakasserier som har samband med någon av följande grunder:

- Hudfärg
- Nationellt eller etniskt ursprung
- Trosbekännelse
- Sexuell läggning
- Könsöverskridande identitet eller uttryck
- Organisationens arbete mot rasism eller liknande former av fientlighet

Då kan ni ha rätt till ett statsbidrag som hjälp för att stärka det fysiska skyddet för det lokaler ni bedriver er verksamhet i.

Stödet från Kammarkollegiet bidrar till ett tryggare samhälle!

Vi ser fram emot att få träffa er i vår monter och kunna berätta mer om bidraget och svara på frågor.

Kontaktinformation

Telefon

054-22 12 00

65180 Karlstad

Sverige

Representanter

Profilbild för Eleonor Storm

Eleonor Storm Utställare

Kammarkollegiet

Johanna Gund Utställare

Kammarkollegiet

Profilbild för Martin Gälldin

Martin Gälldin Utställare

Kammarkollegiet