Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profile image for Kammarkollegiet

Kammarkollegiet Exhibitor

H:14

Presentation
Påverkas din ideella förening, trossamfund eller stiftelse av rädsla för hot, våld eller trakasserier som har samband med någon av följande grunder:

- Hudfärg
- Nationellt eller etniskt ursprung
- Trosbekännelse
- Sexuell läggning
- Könsöverskridande identitet eller uttryck
- Organisationens arbete mot rasism eller liknande former av fientlighet

Då kan ni ha rätt till ett statsbidrag som hjälp för att stärka det fysiska skyddet för det lokaler ni bedriver er verksamhet i.

Stödet från Kammarkollegiet bidrar till ett tryggare samhälle!

Vi ser fram emot att få träffa er i vår monter och kunna berätta mer om bidraget och svara på frågor.

Contact information

Representatives

Profile image for Eleonor Storm

Eleonor Storm Exhibitor

Kammarkollegiet

Johanna Gund Exhibitor

Kammarkollegiet

Profile image for Martin Gälldin

Martin Gälldin Exhibitor

Kammarkollegiet