Huvudbild för SEE Hållbarhetsvecka 2023

Inspiration och skrivstöd för projektansökningar

Område: Hela Västerbotten

Tid: 10 oktober 09:00-15:00

Under dagen har ni möjlighet att få stöd från Länsstyrelsens sakkunniga, skissa på projekt, planera ansökningar och träffa andra organisationer för att utbyta idéer.

En stor bredd av kompetens från Länsstyrelsen kommer finnas på plats: LOVA-bidraget, bygdemedel, LONA-bidraget, friluftsliv, naturvård, våtmark, åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), grön infrastruktur (GI), Sveriges miljömål, Agenda 2030 m. fl.

Projektmedel som kan sökas vid Länsstyrelsen Västerbotten inom berörda områden finns just nu främst inom LOVA och Bygdemedel.

Inom LONA kommer inte nya projekt att beviljas under 2023.

Välkommen att anmäla dig här: Skrivarstuga för projekt­ansökningar | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)